تبلیغات X
آموزگار پایه ششم ناحیه 1 رشت - تست ریاضی ششم دبستان
آموزگار پایه ششم ناحیه 1 رشت
بزرگترین مدیران فردا فرزندان امروزند

۱-منبعی پر از آب بود٪۵۵ آن را خالی کردیم و۶۳۰ لیتر در آن باقی مانده است.گنجایش منبع چند متر مکعب است؟

۱)۲/۱             ۲)۳/۱            ۳)۴/۱                ۴)۵/۱

۲-قیمت کتابی سال گذشته ۸۰ تومان بوده است وامسال ۱۰۰ تومان می باشد.قیمت این کتاب چند درصد افزایش یافته است؟

۱)٪۲۵           ۲)٪۲۰             ۳)٪۴۰              ۴)٪۳۵

۳-سه نفر کاری را ۹ روز  وروزی ۸ ساعت انجام می دهند.۴ نفر کارگر همان کار را درچند روز با روزی ۹ ساعت کار انجام می دهند؟

۱)۶روز           ۲)۸ روز               ۳)۴ روز           ۴)۵ روز

۴-۴۰ دقیقه چه کسری از ساعت است؟

۱)۷/۲           ۲)۳/۲                 ۳)۵/۳             ۴)۴/۳

۵-قیمت یک کالا ۲۴۰۰۰ تومان است.بعد از٪۲۰افزایشبه۲۸۸۰۰ تومان رسید.فروشنده پس از مدتیتصمیم گرفت آن رابا همان قیمت اولیه بفروشد.در این صورت قیمت کالاحدودا"چند درصد کاهش یافته است؟

۱)٪۲۰            ۲)٪۴۰              ۳)٪۲/۱              ۴)٪۱۷

۶-اگر به طول مستطیل٪۵۰ اضافه شود.از عرض آنچند درصد باید کم شود تامساحت آن ثابت بماند؟

۱)٪۵۰           ۲)٪۷۰              ۳)٪۳/۱ ۳۳          ۴)۳/۲   ۶۶ 

۷-پول رضا وعلی مساوی است.رضا ۵/۲پول خود رابه علی می دهدحالانسبت پول علی به پول رضا چقدر است؟

۱)۷/۳             ۲)۳/۷            ۳)۵/۷                 ۴)۳/۵

۸)٪۱۰داوطلبان در امتحان اول رد شدندو٪۲۰ قبول شدگان در امتحان دوم رد شدند.چند درصد برای استخدام پذیرفته شدند؟

۱)٪۷۲           ۲)٪۷۰             ۳)٪۸۰              ۴)٪۳۰

۹)کتاب فروشی یک کتاب را با ٪۱۰ سود قیمت گذاری کرد.پس از مدتی به علت فروش نرفتنمجبور شد آن رابا ٪۱۰ تخفیف حراج کند.اگر بهای اولیه کتاب ۴۰۰۰  ریال بوده باشد.قیمت جدید آن چند ریال است؟

۱)۴۰۰۰            ۲)۳۸۰۰     ۳)۳۹۶۰             ۴)۴۱۰۰

۱۰)نسبت پول سعید به حمید۲ به ۲/۳ است اگر مجموعپول آن ها۷۰۰ ریال باشد.پول سعید چند ریال است؟

۱)۱۰۰             ۲)۲۰۰           ۳)۳۰۰            ۴)۴۰۰

۱۱)۱۰۵۰ ریالی را بینسه نفر تقسیم کردهایم در صورتیکه سهم یکی از آنها۷/۲ وسهم دیگری۵/۳آن پول باشد.سهم نفرسوم چقدر است؟

۱)۶۳۰     ۲)۳۰۰                   ۳)۱۲۰           ۴)۲۴۰

۱۲)یک بنا و۳ کار گر کاری را به مدت ۲۰ روز تمام کردند.اگر مزد بنا ۴ برابر یک کارگر باشدومجموعا"۲۸۰۰۰۰ تومان مزد گرفته باشند.مزد روزانه کارگران چقدر است؟

۱)۸۰۰۰         ۲)۲۰۰۰         ۳)۲۰۰۰۰        ۴)۴۰۰۰۰

۱۳-نسبت سن زهرا به فریبا۲ به۳  ونسبت سنفریبا به سن فریده۴ به ۵ است.اگر مجموع سن آنها ۷۰ سال باشد.فریبا چند سال دارد؟

۱)۱۶           ۲)۳۰               ۳)۲۴               ۴)۲۶

۱۴)قیمت کالای بعد از ٪ ۱۵ تخفیف۲۰۴۰ تومانشده است قیمت اولیه کالا چقدر بوده است؟

۱)۲۵۰۰          ۲)۲۴۰۰            ۳)۲۱۶۰        ۴)۱۶۸۰

۱۵-محیط مربعی۳۲ سانتیمتر است.در این مربع نسبت محیط به مساحت چقدر است؟

۱)۴                ۲)۲                    ۳)۲/۱              ۴)۴/۱

۱۶-اگر ٪۴۵ عددی۳۶ باشد٪۲۰ آن عددچند است؟

۱)۱۶             ۲)۲۰                     ۳)۴۰              ۴)۵۰

۱۷-سه برابر پول بهزاد با ۵برابر پولاحمد مساوی است.اگر پولبهزاد۳۰۰۰۰ تومان باشد.پول احمد چقدر است؟

۱)۶۰۰۰۰         ۲)۱۸۰۰۰             ۳)۲۰۰۰۰              ۴)۱۵۰۰۰

۱۸-اگر ۱۰۰ لیتر الکل ٪۹۶ را با ۱۴۰ لیتر الکل٪۷۲ مخلوط کنیم.درجه الکل حاصل چقدر خواهد بود؟

۱)٪۷۹             ۲)٪۸۲                ۳)٪۸۵                     ۴)٪۹۳

۱۹-یک بنا کاری را در ۵ روز انجام می دهد وبنای دیگر همان کار را در ۲۰ روز انجام می دهد. اگر این دو بخواهند  با هم کار کنند. کار چند روزه تمام می شود؟

۱)۵روز              ۲)۴ روز                ۳)۷ روز                  ۴)۹ روز

۲۰-علی ۴ ساله است.سه سال دیگر سن او۵/۱سن پدرش می شود.سن فعلی پدر علی چقدر است؟

۱)۴۰            ۲)۳۵                     ۳)۲۷                         ۴)۳۲        
برچسب ها : [TagName]،

ارسال شده در تاريخ : هفدهم اسفند 1391 :: توسط : م- گلرخ
مطالب اخير
پيوندهاي روزانه
آمارگیر آمارگیرقالب وبلاگ ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , . ساعت ساعت ساعت فلش parsskin go Up قالب بلاگفا دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ Susa Web Tools